64776_10204348910795794_3196205784883064016_n

V správe nazvanej Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030 definoval „domácnosti jednotlivcov“ predovšetkým ako výsledok rozpadu úplných rodín v dôsledku úmrtia jedného z manželov alebo rozvodom.

Menšie percento tvoria domácnosti slobodných osôb mladšieho veku – sú to muži do 35-teho roku a ženy dokonca až do 40-teho roku života.

Najvyššie zastúpenie rozvedených jednotlivcov je medzi mužmi od 47 do 53 rokov (viac ako 45 %), najviac rozvedených žien je vo veku 44 až 53 rokov (viac ako 40 %).

Ženy štatisticky skôr prichádzajú o partnerov ovdovením, ku ktorému dochádza už vo veku 59 rokov, u mužov majú prevahu ovdovení až po 68-mom roku života.

Z dlhodobého hľadiska klesá medzi „singles“ podiel ovdovených ľudí a narastá počet rozvedených a slobodných. Počet domácností jednotlivcov celkovo však stále stúpa – prispievajú k tomu zvyšujúce sa príjmy osamelých osôb, rast výšky starobných dôchodkov aj zvýšená intenzita bytovej výstavby v 70. a 80. rokoch minulého storočia.  Navyše, v 90. rokoch sa pridal aj nárast rozvodovosti, resp. pokles opakovanej sobášnosti.

Klasickým modelom po rozvode úplnej rodiny s deťmi v slovenských podmienkach je vznik domácnosti jednotlivca (najčastejšie muža) a neúplnej rodiny (na čele so ženou).

Z porovnania štatistických údajov z rokov 1991 a 2011 vyplýva aj:

  • Manželské zväzky majú šancu na dlhšiu existenciu (lebo úmrtnosť sa posúva do stále vyšších ročníkov)
  • Predlžuje sa doba súžitia detí v neúplných rodinách
  • Mení sa štruktúra populácie a prejavuje sa výrazným nárastom počtu neženatých a nevydatých osôb

Najvyšší podiel domácností jednotlivcov sa nachádza v Bratislave a Košiciach, na juhu stredného Slovenska a v lokalitách Banská Bystrica, Brezno a Zvolen. Najmenej „sólistov“ žije v pásme prihraničných regiónov od Púchova, cez Bytču, Čadcu, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Tvrdošín až po Kežmarok, Levoču a Bardejov.

Podľa Prognostického ústavu SAV narastie do roku 2030 počet single domácností až na 40 %. Reportáž o téme priniesla aj televízia Markíza.