puzzle-210791_1280

Je až neuveriteľné ako málo ľudia myslia na tie povestné zadné vrátka. Jasné, že si treba užívať, keď je nám dobre a nekaziť si šťastné chvíle úvahami na tému, že raz ich určite vystriedajú horšie. Tvrdím však, že je obrovský rozdiel medzi chronickým pesimizmom a racionálnymi krokmi, vďaka ktorým budeme na zlé obdobie pripravení.

Spojila som sa s riaditeľkou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Harris MUDr. Boženou Bušovou pôvodne so zámerom zistiť, aké služby poskytujú a kto ich môže využívať (s ohľadom práve na špecifiká single ľudí). Žasla som však nad šírkou ich záberu, no ešte viac nad nepripravenosťou ľudí. Väčšina si vraj tradične myslí, že veď „nejako bude“ a potom prichádzajú absolútne zrútení a nepripravení prijať novú neľahkú situáciu. Ak by však o možnostiach starostlivosti vedeli vopred, šok by nebol taký fatálny. Robiť osvetu sa agentúre Harris takisto veľmi neosvedčilo – aj na výstavách a veľtrhoch jej stánok ľudia obchádzajú veľkým oblúkom v presvedčení, že oni niečo také predsa ani zďaleka nepotrebujú.

V tejto „várke“ informácií preto nájdete to najzákladnejšie pre aktívnych singles. Pre ľudí v produktívnom veku, ktorí pracujú, no žijú sami. Veď aj tým sa môže stať, že potrebujú pomoc a musia si všetko sami zorganizovať. Napríklad sa vám pritrafí, že si zlomíte nohu a po pár dňoch v nemocnici vás pošlú do domáceho ošetrenia s nohou v sadre a barlami.

Tak poďme na to!

Je potrebné si najprv vyjasniť aké služby budete po návrate z nemocnice potrebovať. Pomoc s nákupmi? S varením? S domácnosťou? Osobnou hygienou? Alebo vás prepustia s ešte nezahojenou ranou, ktorú je potrebné odborne ošetrovať ? Alebo budete potrebovať liečebnú rehabilitáciu, aby ste sa naučili znova chodiť?  Podľa toho, ktoré služby budete potrebovať, je potrebné kontaktovať konkrétnu agentúru.

1. Ak potrebujete pomoc s domácnosťou, nákupmi, varením a osobnou hygienou (čo sú sociálne služby), musíte kontaktovať organizáciu, ktorá poskytuje OPATROVATEĽSKÚ službu. Vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré musia mať primerané vzdelanie, minimálne však opatrovateľský kurz.

A/ Ak chcete získať tento servis za dotované ceny, musíte sa obrátiť na miestny alebo             obecný úrad (sú to verejní poskytovatelia sociálnych služieb) a podať si žiadosť o posúdenie vašej odkázanosti. Existuje šesť stupňov odkázanosti – ak vám prisúdia stupeň II a viac, môžete si podať žiadosť o opatrovateľskú službu. Celý tento proces môže trvať 30 až 60 dní.

B/ Ak nechcete alebo nemôžete tak dlho čakať, obráťte sa na neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Tu si však všetky musíte zaplatiť sami, pretože (až na pár výnimiek) samospráva im žiadne príspevky nedáva.

Aké konkrétne výkony potrebujete si už dohodnete priamo s opatrovateľskou službou či agentúrou (rozsah výkonov je daný zákonom o sociálnych službách 448/2008), vždy to však musia byť výkony týkajúce sa vašej sebaobsluhy. Ak potrebujete zabezpečiť veľké upratovanie či umývanie okien, budete sa musieť obrátiť na upratovacie firmy. :-)

2. Ak potrebujete odborné ošetrovanie napríklad otvorenej rany (čo je zdravotná s       starostlivosť, ktorú vykonáva sestra), je potrebné sa obrátiť na niektorú z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Jej predložíte návrh od všeobecného lekára, ktorý ho vystaví na základe vašej prepúšťacej správy a posúdenia vášho zdravotného stavu.

A/ Ak ste úplne alebo čiastočne imobilní, máte nárok na hradenie tejto starostlivosti zo zdravotného poistenia.

B/ Ak ste mobilní, môžete chodiť na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia alebo si domácu starostlivosť zaplatíte.

3. Ak potrebujete domácu liečebnú rehabilitáciu, lebo ste po úraze, výmene kĺbu, cievnej príhode alebo ste prekonali nejaké iné ochorenie, ktoré viedlo k poruche vašej hybnosti, môže k vám chodiť fyzioterapeut a rehabilitovať s vami doma. Aj v tomto prípade sa môžete obrátiť na ADOS, ktorá (ak zamestnáva aj fyzioterapeutov), vám túto službu poskytne. Predložíte im návrh vypísaný nielen všeobecným ale aj rehabilitačným lekárom, kde bude napísané, čo navrhujú aby vám ADOS poskytla.

A/ Ak ste nechodiaci, táto služba  je buď čiastočne alebo úplne  hradená zo zdravotného poistenia. Závisí to najmä od podmienok zmluvy medzi poisťovňou a  danou agentúrou.

B/ Ak ste chodiaci, musíte si túto službu zaplatiť .

4. Ak ochorie samostatne hospodáriaci rodič a nedokáže sa o deti postarať, či už krátkodobo alebo dlhodobo, týkajú sa ho všetky horeuvedené možnosti. Ak však potrebuje riešiť špecifické problémy, vzťahuje sa na neho napríklad aj zákon o kompenzáciách (447/2008) alebo zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele (305/2005) – musí sa však obrátiť na odborníkov v týchto oblastiach.

ČAS A TERMÍNY

Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa počtu hodín, ktoré si objednávate, počet hodín za dotovanú cenu je limitovaný. V prípade, že potrebujete, aby k vám opatrovateľka chodila aj v noci, cez víkendy či sviatky, prakticky vždy si to musíte priplatiť.

Ak k vám chodí sestra ošetrovať rany, tak sa zdrží tak dlho, koľko ošetrenie rany vyžaduje (v priemere 20 – 30 minút u jedného pacienta).

Rehabilitácia fyzioterapeutom závisí od toho, aký je rehabilitačný plán a aká je schopnosť pacienta cvičiť (V priemere trvá 30 – 40 minút).

KOMUNIKÁCIA S ÚRADMI

V čase, keď ste imobilní, no potrebujete (často práve preto) osobne komunikovať so zdravotnou a sociálnou poisťovňou, daňovým úradom či bankou, môžete si aj tieto výkony objednať v rámci opatrovateľskej služby. Opatrovateľky sú však väčšinou ženy so stredným a základným vzdelaním, nečakajte od nich vedomosti na úrovni daňového poradcu.

Podľa slov MUDr. Bušovej sa domáce služby stále vyvíjajú podľa požiadaviek klientov. „Aj naša agentúra Harris pravidelne prináša nové služby, o ktorých si myslíme, že o ne bude záujem. Ak nie je, prestaneme ich poskytovať.“ Každý záujemca by sa preto mal v najbližšej agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti informovať, aké služby vie v prípade potreby ponúknuť.

(Larisa)