spp

Produkt zaujímavý práve pre ľudí, ktorí sú v mnohom odkázaní sami na seba, som objavila v aktuálnej ponuke SPP. Svojim klientom totiž ponúka nielen plyn a elektrinu s optimalizovanou cenou, ale najnovšie aj praktické asistenčné služby. Ak máte problém s počítačom, ak sa vymknete z bytu, či ak potrebujete konzultovať svoj zdravotný stav s nezávislým lekárom, môžete sa obrátiť na odborníkov z SPP.

Znie to až nepravdepodobne užitočne, že všetky tieto a podobné situácie môžete riešiť na jedinom telefónnom čísle, a preto som sa spojila s Jiřinou Repaskou, riaditeľkou sekcie marketingu a retailu SPP, aby som o Balíku 1-2-3 zistila viac. Tu sú teda základné fakty:

Balík 1-2-3 obsahuje tri služby

  1. Asistenčné služby od SPP, ktoré zahŕňajú zásah odborníka v domácnosti, v prípade havárie, opravu vybraných domácich spotrebičov, ktoré sú po záruke a nie sú staršie ako sedem rokov a odomknutie zabuchnutých dverí, preplatenie nákladov na poistnú udalosť do výšky 150 €.
  2. Lekár na telefóne od SPP zahŕňa okrem konzultácií zdravotného stavu s lekárom aj vysvetlenie lekárskych pojmov a postupov, informácie týkajúce sa zdravia, informácie o najbližšom lekárovi, zdravotníckych zariadeniach, lekárňach, o zdravotnom poistení, o odporúčanom očkovaní a podobne. Táto služba obsahuje aj vypracovanie druhého odborného názoru k lekárskej diagnóze špecialistom v príslušnej oblasti v hodnote 250 €.
  3. IT Asistencia od SPP zahŕňa vzdialený prístup na domáce PC z dôvodu odstránenia vírusu, inštalácie hardvéru či softvéru. Ďalej je možné v rámci tejto služby využiť poradenstvo cez telefón pri inštalácii alebo nastavení technologických zariadení ako napríklad televízor, prehrávač, fotoaparát, kamera či mobil. A nakoniec ide o možnosť využiť obnovu dát z poškodeného dátového nosiča v hodnote do 350 € dvakrát za rok.

Pri konzultácii s lekárom na telefóne nie sú okruhy otázok ničím limitované.

Špecializácia lekárov na linke asistenčnej centrály je všeobecné lekárstvo a urgentná medicína. Doterajšia skúsenosť hovorí, že klienti sa najčastejšie pýtajú na svoje aktuálne zdravotné problémy prípadne problémy blízkych ľudí. Samozrejme pri službe „druhý názor“ (second opinion) je lekárska diagnóza klienta posudzovaná lekárom v konkrétnej odbornej oblasti.

Asistenčné služby sa nevzťahujú na drobné problémy v domácnosti ako je výmena elektrickej zásuvky či oprava kvapkajúceho vodovodu.

Určené sú pre riešenie „havarijných stavov“, ktoré spĺňajú kritériá pre poistnú udalosť, teda najčastejšie únik plynu alebo vody, či prerušenie dodávky elektrickej energie poškodzujúce prístroje v domácnosti či ohrozujúce zdravie. Túto službu však môžete využiť aj na opravu pokazených elektrospotrebičov po záruke, no nie starších ako sedem rokov – konkrétne na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky bielizne, umývačky riadu, sporáky, rúry, digestory, plynové sporáky, plynové kotly, prietokové ohrievače alebo plynové ohrievače vzduchu. Práve tento servis využívajú klienti najčastejšie, tvorí až 35 % všetkých asistenčných zásahov.

 ITčkari vám pomôžu s obnovou vašich dát.

S pomocou tzv. vzdialenej asistencie sa IT technik spojí s vaším počítačom a vie pomôcť pri jeho odvírusovaní, inštalácii softvéru, no napríklad aj skenera či tlačiarne. Telefonicky poradí aj ako zapojiť a nastaviť nový televízor, či prehrávač médií. Naozaj hodnotnou službou je práve obnova dát, ktorú môžete využiť dvakrát ročne. Poškodený dátový nosič príde prevziať kuriér a po obnove doručí dáta na náhradnom nosiči. Asi vás nepochvália, ak zavoláte kvôli triviálnym problémom bežného užívateľa počítača typu „nejde mi myš“ alebo „niečo mi tu svieti.“ J Ale pomôžu vo chvíli, keď vám hrozí strata obsahu vášho PC.

V prípade potreby volajte NON STOP telefonickú linku +421 220 510 888

Je k dispozícii sedem dní v týždni 24 hodín denne. Zadefinujete svoj problém a spätne vás už bude kontaktovať konkrétny odborník – plynár, vodár, elektrikár, lekár či IT technik.

Prvý polrok za služby neplatíte!

A po jeho uplynutí len symbolickú sumu:

  • za Asistenčné služby od SPP 0,5 €/mesiac
  • za Balík 1-2-3 od SPP          1,1 €/mesiac

Tieto služby si môžete aktivovať podpísaním zmluvy, respektíve dodatku k existujúcej zmluve na dodávku zemného plynu s dobou platnosti 24 mesiacov. Viac informácií nájdete na stránkach Slovenského plynárenského priemyslu.

Ak teda chcete mať istotu, že máte kam a komu zavolať, keď sa (nebodaj) čosi vo vašej domácnosti zomelie hoci aj v sobotu v noci, sú práve asistenčné služby tohto typu veľmi dobrým riešením.

(Larisa)