Pracujúca mama - návod na prežitie

Myslíte si, že existuje na svete stvorenie, ktoré dokáže nezištne pracovať 24 hodín denne, čerpá energiu z prírodných nevyčerpateľných zdrojov, láme rekordy v prekonávaní vzdialeností, na každú otázku nachádza odpoveď a každodenne si posilňuje svaly, o ktorých existencii dovtedy ani len netušilo? Áno, existuje. A nielen jedno. Takýchto stvorení totiž behá po svete mnoho a ľudstvo ich nazýva úplne jednoducho – matky.

Znamená dieťa prekážku v kariére? Dá sa zosúladiť práca s materstvom bez toho, aby jedna zo zúčastnených strán neutrpela ujmu? Je možné si vybudovať úspešné pracovné zázemie aj vtedy, keď na svet privediete potomka? Tieto aj mnohé iné otázky si kladie väčšina žien. Majú totiž v živote jednu nevýhodu – zamestnávateľ či obchodný partner ich vníma aj ako bytosti, ktoré rovnaké pracovné nasadenie musia vyvíjať aj mimo pracoviska. A to znamená, že všetko energia sa bude deliť v minimálne spravodlivom pomere 50:50.  Kniha Pracujúca mama (návod na prežitie) je príručkou, ktorá si dala za úlohu, že zamestnaným matkám poskytne niekoľko kľúčových tipov, ktoré im uľahčia život.

Na úvod je veľmi dôležité povedať, že kniha neposkytuje rady ohľadom výchovy detí. Ak sa tu aj naskytne tip, ktorý sa dotýka priamo vzťahu matky a dieťaťa, je úzko spätý s pracovnou oblasťou. Jednotlivé kapitoly sú zoradené chronologicky a autorka v nich zachytila postupný vývin dieťaťa od jeho príchodu na svet, cez návrat do práce po materskej dovolenke až po ťažké časy dospievania, o ktorých medzi mamičkami kolujú tie najstrašnejšie chýry.

“Prídu dni, keď nenájdete svoj mobilný telefón, jedno dieťa začne plakať, druhé nebude vedieť nájsť svoju prikrývku a mačka sa vyšpiní na vašu prezentáciu určenú do práce… A to bude len sedem hodín ráno. Ako mama ste v pohybe stále a zoznam toho, čo prispieva k chaosu, je nekonečný.”

Desať tematických celkov, ktoré v knihe nájdete, si zachovávajú pomerne jednotnú vnútornú štruktúru. V úvode každej kapitoly je v malom odseku stručne naznačená problematika, ktorá sa bude v danej časti rozoberať. Nasledujú praktické rady, odporúčania iných mám, zopár ilustračných situácií, výsledky ankiet či prieskumov, pomocou ktorých autorka poukazuje na istý problém alebo na nich demonštruje svoje predchádzajúce tvrdenie.

Kniha je veľmi pekne spracovaná. Množstvo rubrík od seba prehľadne oddeľuje šikovná a hravá grafická úprava plná farieb a drobných obrázkov. V celej príručke je taktiež priam hmatateľný humorný podtón. Autorky zväčša nerobia z komára somára a niektoré situácie prifarbia nevtieravou dávkou vtipu a nadhľadu.

Veľkým problémom preložených príručiek a návodov na uľahčenie bežného života je miera využiteľnosti jednotlivých rád v praxi. V tomto prípade treba vziať do úvahy, že autorky sú Američanky, a tak aj rady a tipy, ktoré v knihe nájdete, môžu byť prispôsobené americkej žene a jej typu života, ktorý sa v mnohých ohľadoch môže líšiť od toho nášho. Niektoré pokyny vyznievajú až príliš banálne (napríklad rada: Ste unavená? Choďte skôr spať. Alebo: Je vaše dieťa choré? Utekajte s ním k lekárovi a nestrácajte čas.), iné sa zasa len ťažko dajú aplikovať v našich zemepisných šírkach. Takisto treba upozorniť, že kniha zrejme počíta len s matkami, ktoré pracujú vo veľkých spoločnostiach a zastávajú významné pozície. V celej príručke som totiž nenašla ani len zmienku o matke, ktorá pracuje manuálne.

“Dobrovoľne urobte prácu, ktorú nikto nechce. Zastúpte kolegu, keď musel odísť z práce z rodinných dôvodov. Chváľte svojich kolegov, keď sa im niečo podarí, aktívne riešte problémy a vyzdvihnite prácu iných na projekte, ktorý ste mali na starosti. Ak upevníte priateľské vzťahy na pracovisku, ostatní vám podajú pomocnú ruku, keď to budete potrebovať.”

Myslím, že každú zbierku rád a tipov treba brať s rezervou a nedovoliť cudziemu človeku, aby svojimi odporúčaniami narušil naše súkromie. Tak je to aj v prípade tejto knihy. Niektoré tipy dokážu skutočne uľahčiť život pracujúcej matky, no veľké množstvo z nich slovenská mama nevyužije, prípadne ich vníma ako samozrejmosť, a teda ich do svojho života aplikovala úplne prirodzene. Každopádne Pracujúca mama (návod na prežitie) je zbierka, z ktorej sa dá čo-to naučiť. Ak už nič iné, pracujúce mamy si aspoň na chvíľu nájdu čas pre seba. A to je jav, s ktorým sa tak často nestretávajú. :-)

A prečo je kniha vhodná aj pre singlistov?

Single pracujúce mamy síce majú v domácnosti o jedno dieťa menej (muži, berte túto vetu s nadhľadom, prosím!), no chlapská ruka je niečo, čo sa nedá len tak ľahko nahradiť. Matky žijúce samy musia teda okrem svojich povinností zvládať aj tie, ktoré má zväčša na starosti muž – a práve z tohto dôvodu sa radám v knihe (najmä čo sa organizácie času týka) potešia viac než ktokoľvek iný.

(v spolupráci s recenzným portálom Plutonium)